Deutsche Nationalitätenschule Werischwar
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola

Adatlapok, Nyilatkozatok

Beiratkozás

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2021-2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8) EMMI rendelet 7 §-ában foglaltak alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022-2023-as tanév első osztályába történő beiratkozás időpontja:

2022. április 21-én 8.00-18.00 óráig
2022. április 22-én 8.00-17.00 óráig.

 

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatok letölthetők innen vagy kinyomtatva megtalálhatók az iskolában.

Kérjük a gyermeküket iskolánkba beíratni szándékozó körzetes és nem körzetes szülőket. hogy a nyomtatott betűvel olvashatóan kitöltött és aláírt nyilatkozatokkal személyesen jelenjenek meg iskolánkban.

 

A felvételről az intézmény vezetője dönt, melyről határozat formájában értesíti Önöket. Jelentkezés elutasítása esetén a szülő az NKT 37.§ (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézmény fenntartójához.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket a szakértői bizottság által kijelölt iskola köteles felvenni.

 

Körzetünkről, az induló osztályokról és iskolánkról honlapunkon tájékozódhatnak.

Beiratkozáshoz szükséges

Nyilatkozatok

Személyi igazolvány / születési anyakönyvi kivonat

Lakcímkártya

TAJ-kártya

 

Beiratkozáshoz nem szükséges

Diákigazolványhoz adatlap