Deutsche Nationalitätenschule Werischwar
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola

Munkakör és végzettségek

Név

Besorolási kategória

Munkaköri beosztás

Végzettség

Szontág Nándor Róbert

Pedagógus II.

Igazgató, német nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási vezető

Kozma Zsuzsanna

Pedagógus II.

Igazgatóhelyettes, angol nyelv
magyar nyelv és irodalom, történelem szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár, történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető

Mirkné Nick Anna

Pedagógus II.,


Német László-díj 2015

Igazgatóhelyettes, matematika, vizuális kultúra

tanító, technika szakkoll.

Bajusz-Gajdics Ágnes

Pedagógus II.

osztályfőnök, történelem, földrajz, természettudomány, tehetséggondozás, felzárkóztatás

német nyelvtanár, földrajz, történelem szakos tanár

Bihari Gabriella

Pedagógus II.

 

Német László-díj 2021

Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, testnevelés, vizuális kultúra, felzárkóztatás, szakkör

tanító orosz szakkoll., német nemzetiségi tanító, könyvtáros

Balogh Viktória

Pedagógus I.

osztályfőnök, matematika, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, felzárkóztatás

 

német nemzetiségi tanító

Botzheim Tiborné

Pedagógus II.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, felzárkóztatás, napközi

tanító, könyvtár szakkoll.

Csernik-Schäffer Hajnalka

Pedagógus I.

német nyelv, német népismeret, vizuális kultúra, ének, technika,  tehetséggondozás,

német nemzetiségi tanító, általános iskolai tanító

Edőcs Johanna

Gyakornok

német nyelv, német népismeret, magyar nyelv és irodalom

német nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Fogarasyné Bérczi Zita Marietta

Pedagógus II.

osztályfőnök, német nyelv, német népismeret, magyar nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Futó Viktória

Pedagógus II.

munkaközösség-vezető, osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, német népismeret, felzárkóztatás, tehetséggondozás, szakkör

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár

Fűry Eszter

Pedagógus II.

napközi

tanító

Harsányiné Varga Krisztina

Pedagógus I.

technika, napközi

tanító

Horváth Anikó Katalin

Pedagógus I.

napközi

tanító

Jókai Piroska

Pedagógus II.

munkaközösség-vezető, matematika, tehetséggondozás, felzárkóztatás

matematika, kémia szakos általános iskolai tanár

Kaló Edina

Pedagógus I.

munkaközösség-vezető, technika, napközi

tanító, testnevelés szakkoll.

Lazri Judit

Pedagógus II.

 

Az Év Némettanára 2011

munkaközösség-vezető, német nyelv, német népismeret, vizuális kultúra, ének, technika, környezetismeret, tehetséggondozás,

német nemzetiségi tanító, általános iskolai tanító

Manherczné Ruppel Györgyi

Pedagógus II.

Intézményi Tanács elnöke, munkaközösség-vezető, osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, felzárkóztatás

tanító, technika szakkoll.

Márton Miklós

Pedagógus I.

testnevelés, sportkör

tanító, testnevelés szakkoll., testnevelés szakos általános iskolai tanár

Márton Miklósné

Pedagógus I.

napközi

tanító, népművelés és orosz szakkoll.

Megyesi Ilona

Pedagógus I.

 

Németh László-díj 2020

matematika, informatika
gépészmérnök-mérnöktanár, informatika szakos tanár

Méry Gáborné

Pedagógus II
egyéni és kiscsoportos fejlesztő órák
tanító, fejlesztő pedagógus

Mravinac Péter

Pedagógus I

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, felzárkóztatás

tanító magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel, angol szakos nyelvtanár

Nagy Csaba

Pedagógus II

ének, etika
ének-zene szakos középiskolai tanár

Nagy Kinga

Pedagógus II

napközi

tanító, fejlesztő pedagógus, földrajz szakos tanár

 

Papucsek-Zömbik Eszter

Pedagógus I.

testnevelés, sportkör

testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő és szakedző

Petrics Veronika

pedagógiai asszisztens

Podhorszki Erzsébet

Pedagógus II.

Közalkalmazotti Tanács elnöke, osztályfőnök, történelem, technika, etika, napközi

katolikus hitoktató, tanító, történelem szakos általános iskolai tanár

Regős Hajnalka

Pedagógus I.

német nyelv és irodalom, tanulószoba

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Schellerné Mravinác Dóra

Pedagógus I.

vizuális kultúra, technika, szakkör

rajz szakos általános iskolai tanár

Stecklné Boldizsár Katalin

Pedagógus II.

 

Katharina Kreisz Preis 2020

munkaközösség-vezető, osztályfőnök, német nyelv, német népismeret, felzárkóztatás

német szakos nyelvtanár, német nemzetiségi tantervi szakértő, közoktatási vezető

Szabó Dalma

Pedagógus I.

német nyelv, német népismeret, vizuális kultúra, technika, ének, tehetséggondozás

nemzetiségi tanító

Szauterné Lieber Melinda

Pedagógus I.

Közalkalmazotti Tanács tagja, német nyelv, német népismeret, vizuális kultúra, technika, ének, környezetismeret, tehetséggondozás

német nemzetiségi tanító, német nyelv és irodalom bölcsész és tanár

Tagscherer Ágoston

Pedagógus II

osztályfőnök, természettudomány,  tehetséggondozás

biológia, kémia szakos általános iskolai tanár, kémia szakos középiskolai tanár

Tagschererné Wieszt Mária

Pedagógus II.


Katharina Kreisz Preis 2018

Közalkalmazotti tanács tagja, német nyelv, német népismeret, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, ének, tehetséggondozás

német nemzetiségi tanító, általános iskolai tanító

Turay Gréta

Pedagógus I.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, felzárkóztatás, tehetséggondozás

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és kultúra tanár

Uszkai Ágnes

Pedagógus I.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, matematika,  ének, testnevelés, technika, felzárkóztatás

 vizuális kultúra

tanító

Varga Anita

Pedagógus I.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, felzárkóztatás

tanító, német nyelvoktató tanító

Varga Nóra

Pedagógus I.

osztályfőnök, matematika, magyar nyelv és irodalom,  testnevelés, etika, felzárkóztatás

tanító

Véghné Ötvös Bettina

Pedagógus I.

osztályfőnök, matematika, testnevelés, etika, felzárkóztatás, napközi

közgazdász, (tanító)

Zsila-Földessy Katalin

Pedagógus I.

német nyelv, német népismeret, környezetismeret, vizuális kultúra, technika, ének, tehetséggondozás, napközi

tanító, német nyelv és irodalom szakos nyelvtanár

Dr. Balázsné Lukács Katalin

Pedagógus I.

tartósan távol van
német nemzetiségi tanító

Botzheim Boglárka

Pedagógus I.

tartósan távol van

német nemzetiségi tanító

Ludvigné Mirk Júlia

Pedagógus I.

tartósan távol van
német nemzetiségi tanító

Mező Krisztina

Pedagógus II

tartósan távol van

angol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, latin szakos középiskolai tanár

Misák Duchony Dominika

Pedagógus I.

tartósan távol van

német nemzetiségi tanító

Pándi Teréz 

hit- és erkölcstan (katolikus)

hitoktató

Komáromi Bauknecht Hajnalka

hit- és erkölcstan (katolikus)

hitoktató

Balogh Sándor 

hit- és erkölcstan (református)

hitoktató. lelkész