Deutsche Nationalitätenschule Werischwar
 
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola

Munkakör és végzettségek

Név

Besorolási kategória

Munkaköri beosztás

Végzettség

Szontág Nándor Róbert

Pedagógus II.

Igazgató, német nyelv és irodalom, felzárkóztatás

magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási vezető

Kökényné Kozma Zsuzsanna

Pedagógus II.

Igazgatóhelyettes, angol nyelv
magyar nyelv és irodalom, történelem szakos általános iskolai tanár, angol szakos nyelvtanár, történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető

Mirkné Nick Anna

Pedagógus II.,


Német László-díj 2015

Igazgatóhelyettes, matematika
tanító, technika szakkoll.

Bajusz-Gajdics Ágnes

Pedagógus II.

osztályfőnök, történelem, földrajz, természetismeret, tehetséggondozás, felzárkóztatás
német nyelvtanár, földrajz, történelem szakos tanár

Bihari Gabriella

Pedagógus II.

 

Német László-díj 2021

Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, rajz, technika, felzárkóztatás, szakkör
tanító orosz szakkoll., német nemzetiségi tanító, könyvtáros

Balogh Viktória

Gyakornok

osztályfőnök, matematika, testnevelés, etika, felzárkóztatás
német nemzetiségi tanító

Biró-Botzheim Boglárka

Pedagógus I.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, rajz, felzárkóztatás
német nemzetiségi tanító

Botzheim Tiborné

Pedagógus II.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, etika, felzárkóztatás

tanító, könyvtár szakkoll.

Fekete Fanni

Pedagógus I.

napközi
kommunikáció szakos bölcsész, művelődésszervező

Fogarasyné Bérczi Zita Marietta

Pedagógus II.

osztályfőnök, német nyelv, német népismeret, magyar nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Futó Viktória

Pedagógus II.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, német népismeret, felzárkóztatás, tehetséggondozás, szakkör
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár

Harsányiné Varga Krisztina

Pedagógus I.

ének-zene, etika, napközi

tanító

Horváth Anikó Katalin

Pedagógus I.

napközi
tanító

Jókai Piroska

Pedagógus II.

Munkaközösség-vezető, matematika, tehetséggondozás, felzárkóztatás

matematika, kémia szakos általános iskolai tanár

Lazri Judit

Pedagógus II.

 

Az Év Némettanára 2011

német nyelv, német népismeret, rajz, ének, technika, környezetismeret, tehetséggondozás, szakkör, napközi
német nemzetiségi tanító, általános iskolai tanító

Manherczné Ruppel Györgyi

Pedagógus II.

Intézményi Tanács elnöke, Munkaközösség-vezető, osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, felzárkóztatás
tanító, technika szakkoll.

Márton Miklós

Pedagógus I.

testnevelés, sportkör

tanító, testnevelés szakkoll., testnevelés szakos általános iskolai tanár

Márton Miklósné

Pedagógus I.

technika, etika, napközi

tanító, népművelés és orosz szakkoll.

Megyesi Ilona

Pedagógus I.

 

Németh László-díj 2020

matematika, informatika
gépészmérnök-mérnöktanár, informatika szakos tanár

Méry Gáborné

Pedagógus II
egyéni és kiscsoportos fejlesztő órák
tanító, fejlesztő pedagógus

Mező Krisztina

Pedagógus II
osztályfőnök, angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
angol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, latin szakos középiskolai tanár

Nagy Csaba

Pedagógus II

ének, etika
ének-zene szakos középiskolai tanár

Podhorszki Erzsébet

Pedagógus I.
Közalkalmazotti Tanács elnöke, osztályfőnök, történelem, etika, napközi
katolikus hitoktató, tanító, történelem szakos általános iskolai tanár

Regős Hajnalka

Pedagógus I.
magyar nyelv és irodalom, tanulószoba

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Schellerné Mravinác Dóra

Pedagógus I.
rajz, technika, szakkör
rajz szakos általános iskolai tanár

Sipos Veronika

pedagógiai asszisztens

Stecklné Boldizsár Katalin

Pedagógus II.

 

Katharina Kreisz Preis 2020

Munkaközösség-vezető, osztályfőnök, német nyelv, német népismeret, felzárkóztatás
német szakos nyelvtanár, német nemzetiségi tantervi szakértő, közoktatási vezető

Szabó Dalma

Pedagógus I.

német nyelv, német népismerets

Német nemzetiségi tanító, mentálhigiénés szakember

Szaturi György

Pedagógus I.

német nyelv, német népismerets

katolikus hittanár, német nyelv és kultúra tanár

Szauterné Lieber Melinda

Pedagógus I.

Közalkalmazotti Tanács tagja, német nyelv, német népismeret, rajz, technika, ének, környezetismeret, tehetséggondozás

Német nemzetiségi tanító, Német nyelv és irodalom bölcsész és tanár

Tagscherer Ágoston

Pedagógus II

osztályfőnök, biológia, kémia, fizika, természetismeret, tehetséggondozás

biológia, kémia szakos általános iskolai tanár, kémia szakos középiskolai tanár

Tagschererné Wieszt Mária

Pedagógus II.


Katharina Kreisz Preis 2018

Közalkalmazotti tanács tagja, német nyelv, német népismeret, környezetismeret, rajz, technika, ének, tehetséggondozás
német nemzetiségi tanító, általános iskolai tanító

Kaló Edina

Pedagógus I.

napközi

tanító, testnevelés szakkoll.

Turay Gréta

Pedagógus I.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, könyvtár, felzárkóztatás, tehetséggondozás

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német nyelv és kultúra tanár

Uszkai Ágnes

Pedagógus I.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, ének, testnevelés, technika, felzárkóztatás, szakkör
tanító

Varga Anita

Pedagógus I.

osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, matematika, testnevelés, felzárkóztatás

tanító, német nyelvoktató tanító

Varga Nóra

Pedagógus I.

osztályfőnök, matematika, környezetismeret, rajz, tehcnika, testnevelés, etika, felzárkóztatás, napközi

tanító

Véghné Ötvös Bettina

Pedagógus I.

rajz, technika, napközi
közgazdász, (tanító)

Zsila-Földessy Katalin

Pedagógus I.

német nyelv, német népismeret, környezetismeret, rajz, technika, ének, tehetséggondozás, napközi
tanító, német nyelv és irodalom szakos nyelvtanár

Dr. Balázsné Lukács Katalin

Pedagógus I.

tartósan távol van
német nemzetiségi tanító

Papucsek-Zömbik Eszter

Pedagógus I.

testnevelés
testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő és szakedző

Ludvigné Mirk Júlia

Pedagógus I.

tartósan távol van
német nemzetiségi tanító

Misák Duchony Dominika

Pedagógus I.

tartósan távol van

német nemzetiségi tanító

Pándi Teréz 

hit- és erkölcstan (katolikus)

hitoktató

Komáromi Bauknecht Hajnalka

hit- és erkölcstan (katolikus)

hitoktató

Balogh Sándor 

hit- és erkölcstan (református)

hitoktató. lelkész