"Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni." (Henri-Frédéric Amiel)

Jó tanács

Röviden

Ádventi gyertyagyújtások

2018. december 1., 7., 14., 21. 

2018. december 17 - hétfő
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Nyitólap Hírek Lapszemle
Lapszemle
Iskolánk az Unser Bildschirm 2017. szeptember 19-i adásában
Hírek - Lapszemle
Írta: Fogarasy   
2017. szeptember 19. kedd, 17:49

Bildschirm

 
Fenntartóváltás a Vásár téren
Hírek - Lapszemle
Írta: Fogarasy   
2017. szeptember 18. hétfő, 10:55

Fenntartóváltás a Vásár téren

Interjú Mézinger Évával, a Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgató asszonyával

 • Az idei tanév mind a tanulók, mind a szülők, mind pedig az iskola munkatársai számára eseményekben és eredményekben bővelkedett. Milyen körülmények között kezdődött a 2016/2017-es tanév és miben jelentett előrelépést a gyermekek szempontjából az idei év?

A 2016/2017-es tanévet 408 tanulóval és 37 pedagógus státuszhellyel kezdtük meg. Két első osztályt indítottuk, melyből az egyik nemzetiségi kétnyelvű, míg a másik nemzetiségi nyelvoktató oktatási formában részesült. A kétnyelvű képzésünk jelenleg az ötödik osztálynál tart. Ebbe az osztálytípusba járó gyerekek nagyon jól veszik az akadályokat még úgy is, hogy bizonyos szaktárgyakat németül tanulnak. Az első évfolyamtól kezdve csoportbontást biztosítunk. Iskolánk tanulmányi átlaga évek óta magas, az idei tanévben is 4,26 volt.
Rengeteg területi, megyei, országos versenyeredménnyel dicsekedhetünk, a legjobb eredményeinket a múlt havi Vörösvár Újságban részletesen meg is jelentettük. Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben a tanévben is több nyolcadikos tanulónknak sikerült eredményes DSD nyelvvizsgát tennie.
Az épület állapota, felszereltsége, az oktatási eszközök állapota messze elmarad az elvárhatótól, bár a működtető és a fenntartó is igyekezett jelentősebb fejlesztéseket végezni. Pl. Pilisvörösvár Város Önkormányzata elkészíttette a villámvédelmet, az emeleti folyosó lambériájának egy részét lecseréltette. Az Érdi Tankerületi Központ három tanterem bútorzatát újította meg, szekrényeket vásárolt a tantermekbe, tanulói tároló szekrényeket a folyosóra.
A Közösen Gyermekeinkért Alapítványnak valamint a szülői felajánlásoknak köszönhetően hét digitális táblával rendelkezünk, mely sokat enyhít a tárgyi felszereltségünk hiányosságain.

 • Volt-e változás a tanító pedagógusok, az iskolában folyó nevelést-oktatást munkájukkal támogató munkatársak szempontjából?

A 2016/2017-es tanév is a változások sokaságát hozta magával. 2016. augusztus 1-jétől a KLIK Pilisvörösvári Tankerületének döntési jogosultsága megszűnt és nagy nehézséget jelentett, hogy apránként az ügyintézés a pilisvörösvári irodából Érdre került.
Még alig szoktunk hozzá az új struktúrához, amikor újabb nagy rendszerbeli változás következett. 2017. január 1-jétől a működtetési feladatok is az Érdi Tankerületi Központhoz kerültek Pilisvörösvár Város Önkormányzatától. Ezáltal a várossal való kapcsolatunk hivatalosan megszakadt. Az iskolánk életét érintő döntéseket már nem helyben, hanem Érden hozták meg.
Nagy energiánkba került, hogy ebből a sok változásból a gyerekek, szülők lehetőleg semmit ne vegyenek észre, és a kollégák is zökkenőmentesen végezhessék munkájukat.
Elismerésemet és köszönetemet kell kifejeznem munkatársaimnak, hogy minden változás, nehézség ellenére magas színvonalon, hivatástudattal végezték munkájukat, sőt maradt energiájuk önmaguk képzésére is. Tantestületünk nagy része részt vett az elektronikus napló bevezetését szolgáló 30 órás továbbképzésen, valamint számtalan módszertani, szakmai továbbképzésen, konferencián. Többen portfóliót írtak, önértékelést végeztek, tanfelügyeleti ellenőrzésen, minősítő eljáráson estek át.

mezinger

 • Az iskola fenntartót váltott. Milyen feladatokkal és munkával járt ez az iskolában dolgozó pedagógusok, és az iskolavezetés részére?

A működtetés állami átvétele gyakorlatilag elvágta azt a „köldökzsinórt", mely intézményünket városunkhoz kötötte.
Szerencsére azonban szeptembertől a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat veszi át az intézmény fenntartását és működtetését. Ezáltal régi vágyunk teljesül. Az idei tanévben Balog Zoltán miniszter úr jóváhagyta Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata iskolánk fenntartására vonatkozó kérelmét, így a német önkormányzat és iskolánk kitartását végre siker koronázta.

 • A fenntartóváltásnak milyen várható következményei lesznek?

Meg vagyunk győződve arról, hogy a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola átkerülése a települési nemzetiségi önkormányzathoz előnyös lesz az intézmény és Pilisvörösvár városa számára is mind oktatási, pedagógiai, mind gazdasági, mind közösségi, mind a helyi iskolarendszerre gyakorolt hatásában.

 • Változik-e valami a gyermekek és szülők szempontjából?

Várhatóan lehetőségünk lesz egy kiegyensúlyozottabb iskolafenntartásra, az állandó átszervezések okozta zavarok nélküli munkavégzésre. Természetes vágyunk, hogy gyermekeink jobb tárgyi és oktatási feltételek között tanulhassanak, kollégáink zavartalanabbul, pedagógiai munkájukra jobban koncentrálva végezhessék feladataikat.

 • Módosul-e valami a német nyelvet, vagy szaktárgyakat németül oktató pedagógusok oktató-nevelő munkájában?

Intézményünkben a német nyelv tanítása terén is 100 %-os a szakos ellátottság. Iskolánkban motivált, lelkes, innovatív német nyelvi munkaközösség végzi munkatáját. Eddig munkavégzésükhöz csak az alapvető feltételeket tudtuk biztosítani. Reményeink szerint a jövőben, egy átgondolt működtetés mellett, apránként lehetőségünk lesz kényelmes tanulási környezet kialakítására, korszerű oktatási eszközök beszerzésére is.
Várhatóan újabb lehetőségek nyílnak meg előttünk a tudásunk bővítésére is. Szívesen tanulunk másoktól, ezért szakmailag fontosnak tartjuk a nagy tapasztalattal rendelkező pécsi, bajai, győri intézményekkel való időnkénti konzultációt, kölcsönös szakmai látogatást és tapasztalatcserét. Az előző években már jártunk Pécsen és Baján, idén ősszel a győri Audi iskolába szervezünk egy szakmai napot. Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy a településünkön lévő Friedrich Schiller Gimnáziummal is megfelelő szakmai kapcsolatot alakítsunk ki és kölcsönösen segítsük egymás munkáját.

1592_2_big

 • Milyen körülmények között, milyen célkitűzésekkel és tervekkel nyitja meg az iskola a kapuit szeptemberben?

Várakozással telve várjuk a tanévkezdést. Iskolánk befogadóképessége 433 fő. Szeptemberben 422 tanuló kezdi meg a tanévet, ez 14 fővel több, mint a tavalyi évben. Az első évfolyamon a nemzetségi kétnyelvű osztályunkban 26 fővel, a nemzetiségi nyelvoktató osztályunkban 30 fővel indul az év. Nagy öröm számunkra, hogy a felső tagozaton az 5. és a 6. évfolyamon is 30 fő a nemzetiségi kétnyelvű osztályba járók száma.
Bízunk abban, hogy új fenntartónkkal új lehetőségek is nyílnak, és ebben a tanévben is magas színvonalú munkát tudunk végezni. A 2017/2018-as tanév éves munkatervének előkészítése most zajlik, augusztusban a munkaközösségek kiegészítik saját terveikkel, majd a nevelőtestületi elfogadás után honlapunkon nyilvánossá is válik.
Szeretnénk a felső tagozatos diákjainknak minden évben legalább egy hét anyaországi nyelvtanulási lehetőséget biztosítani és ehhez Németországban vagy Ausztriában partneriskolát találni. Az alsó tagozatosoknak pedig a nyári szünetben egyhetes nemzetiségi tábort kínálunk, ahol elsősorban a nemzetiségi hagyományokkal, szokásokkal, Pilisvörösvár történelmével ismerkedhetnek meg a résztvevők.
Kiemelten fontosnak tartjuk a német nyelv tanítása mellett a nemzetiségi identitástudat erősítését, melyhez a néptáncoktatás, a népismeret órák, a nemzetiségi programjaink, illetve a helyi, regionális vagy esetleg országos német nemzetiségi eseményeken való részvételünk nagy mértékben hozzájárul.
Hosszabb távú elképzeléseink is vannak, melyek között szerepel a környéken még nem létező német „Alkotóműhely" (Lernwerkstatt), vagy egy térségi német képzési központ létrehozása.
A nyelvi munkaközösség céltudatos munkával, új módszerek bevezetésével eddig is vezető szerepet játszott a térségben, bizonyára ez a jövőben sem lesz másképpen.
Céljaink között szerepel jó munkakapcsolatunk megőrzése a Templom Téri Általános Iskolával, a Cziffra György Zeneiskolával és a település többi közintézményével, igyekszünk továbbra is tiszteletben tartani és segíteni egymás munkáját a város gyermekeiért dolgozva.

 • Köszönjük szépen az interjút. Minden érintettnek eredményes munkát kívánunk!

M. M.

Megjelent a Vörösvári Újság 2017. augusztusi lapszámában

 

Módosítás dátuma: 2017. szeptember 18. hétfő, 11:31
 
"Vörösvári hírek" portál
Hírek - Lapszemle
Írta: Fogarasy   
2017. szeptember 04. hétfő, 12:03

Az iskoláról szóló hírek a Vörösvári hírek.hu portálon:

vuhirek

Módosítás dátuma: 2017. szeptember 04. hétfő, 12:22
 
Az iskola a Várkapu.infón
Hírek - Lapszemle
Írta: Fogarasy   
2017. szeptember 04. hétfő, 11:49

Az iskoláról szóló tudósítások a Várkapu.infón:

varkapu

 
Vendégek az iskolában
Hírek - Lapszemle
Írta: Fogarasy   
2017. február 03. péntek, 07:39

Többnyelvűség-kutatók a Vásár téri iskolában

Január utolsó hetében a neves müncheni Ludwig-Maximilians-Universität két munkatársa járt Pilisvörösváron. A két- és többnyelvű oktatás iránt érdeklődő kutatók – Julia Blanco és Janina Endesfelder – a Vásár téri általános iskola kétnyelvű osztályaiban hospitáltak: Steckl-Boldizsár Katalinnál az 5. a osztályban németórán, valamint Lazri Juditnál a 3. a osztályban német nyelvű környezetismereten. Németórán a diákok a váltakozó esetvonzatú igepárokat gyakorolták, és a közlekedés témájáról beszélgettek, német környezetismereten a különböző madarakról és testfelépítésükről volt szó. A vendégek a vörösvári magyar-német osztályok kialakulásáról, körülményeiről, óraszámairól, tananyagairól és eredményeiről az órák után Szontág Nándor igazgató-helyettessel és a bemutatóórákat tartó kollégákkal beszélgettek, és nagy elismeréssel nyilatkoztak arról, amit az iskola és általa a vörösvári közösség gyermekei német és magyar nyelvű nevelésében és oktatásában eddig elért.

Julia Blanco és Janina Endesfelder a bajor közoktatásba belépő nem német anyanyelvű gyermekek helyzetéről, a gyermekek nyelvi kompetenciáit felmérő tesztekről és a nyelvi felzárkóztatási programok eredményeiről másnap az ELTE Germanisztikai Intézetében tartott előadást a magyarországi német pedagógusoknak – amire természetesen a vörösvári nemzetiségi oktatási intézmények munkatársai is meg voltak hívva.

M. M.

Mller3

Mller1

 

Módosítás dátuma: 2017. február 03. péntek, 07:45
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 4

Köszöntő

Kp2

Szontág Nándor
igazgató köszöntője

Interjú az igazgató úrral

Küldetésünk

Pedagógiai programunk alapelve a gyermekek szeretetén alapuló,
a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermek központú pedagógia. Iskolánk a gyermeki életet élni engedő, önállóan is gondolkodó és cselekvő gyerekek iskolája.

A Küldetésnyilatkozat teljes szövege itt olvasható.

Nemzetiségi ruha

Hogyan kell helyesen
felvenni a nemzetiségi ruhát?

IMG_2551

Facebook oldalunk

Facebook_logo-6

Bejelentkezés

Ki böngész minket?

Oldalainkat 87 vendég böngészi

Mozanapló

Videók

 

videos

On-line jubileumi évkönyv

 

75

Örökös tanáraink

Albel Attiláné
Bokor Árpádné
Deli Zoltánné
Dornbach Ferencné
Karl Ferencné
Jákli Ferencné
Mézinger Éva
Pajor Róbert
Pekó Józsefné
Rácz Borbála

Ballagási tablók

1950-lt-isk-lnyok

Alapítvány

Kérjük, hogy adományaival
és személyi jövedelemadója
1%-ával támogassa iskolánkat
alapítványunkon keresztül!

A Közösen Gyermekeinkért 
Alapítvány adószáma: 
19182669-1-13

Az alapítvány
bankszámlaszáma: 
11742245-20044411

Köszönjük!

Alapítványi beszerzések
1999-2016 

2016-2018